Klage vedrørende spil

Der kan forekomme tilfælde hvor en gæst fejlagtigt gør krav på en anden gæsts retsmæssige gevinst. Disse tilfælde sker oftest ubevidste og uden overlæg. Bliver du involveret i en sådan hændelse, skal du straks henvende dig til personalet ved det spillebord, hvor tvivlen er opstået. Da alle spilleborde er under videoovervågning, vil personalet hurtigst muligt sørge for en afklaring af tvivlsspørgsmålet.

Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan du klage skriftligt (på dansk eller engelsk). En skriftlig klage skal indeholde dato/tidspunkt for tvivlsspørgsmålet. Det påklagede forhold, samt klagers identitet. Klagen vil herefter afgøres hurtigst muligt af Casino Aalborgs ledelse.