CASINO AALBORG - OPLEVELSER PÅ SPIL

Ansvarligt spil.
 
For de fleste mennesker er det at spille sjovt og underholdende, men for enkelte mennesker kan spilletrangen desværre føre til negative påvirkninger på deres økonomi og familie.
Vi opfordrer derfor alle til ansvarligt spil, og at man kender og holder sine spilvaner under kontrol.

Hos Casino Aalborg kan man til enhver tid udelukke sig selv for adgang til kasinoet. En udelukkelse kan ske ved henvendelse til vores personale.
Alternativt kan blanketten "Selvudlukkelse.pdf" udfyldes og sendes pr. mail til tle@casino-aalborg vedlagt scanning af gyldigt legitimation med cpr-nummer. Casino Aalborg vil derefter bekræfte selvspærringen. 

Vores personale står til rådighed, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

ROFUS

ROFUS(Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere) er et register, hvor spillere i Danmark frivilligt kan udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille onlinespil hos spilydbydere med en dansk spiltilladelse, samt fra alle danske fysiske kasinoer.

Registeret er placeret hos Spillemyndigheden, der har ansvaret for at føre registeret.

Din registrering i ROFUS er fortrolig og bliver ikke videregivet.

Læs mere og registrer dig i ROFUS via Spillemyndighedens hjemmeside:spillemyndigheden.dk.

 

Ludomani

Center for ludomani tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende. På ludomani.dk kan man læse yderligere om behandling og forebyggelse af ludomani, samt tage en ludomani-test.

Kontaktadresser til Center for ludomani:

Center for ludomani i Århus                                           Center for ludomani i Odense
Gammel Munkegade 6D                                                Østergade 42
8000 Århus C                                                                 5000 Odense C
Tel.: +45 70 11 18 10                                                     Tel.: +45 70 11 18 10

 

Responsible Gaming.   

For most people gambling is fun and entertaining, but for some individual people gambling unfortunately can lead to negative impacts on their economy and family.
We therefore call on all guests to gamble with responsibility, and that you have your gambling habits under control.

At Casino Aalborg you can ban yourselves for access to the casino. A ban can be done by contacting our staff.
You can also fill out the Selvudlukkelse.pdf and send it to tle@casino-aaalborg.dk along with a scan of your personal ID. Do not hesitate to contact the staff for further information.

The Danish Center for compulsive gambling offers free and professional treatment for people who have problems with gambling, and also their close relatives. On their website ludomani.dk you can read more about the treatment and prevention of gambling problems.
Contact addresses can be seen above in the Danish version.

VÆRD AT VIDE