CASINO AALBORG - HELDIG I AFTEN?
Klage vedrørende spil.    
 
Der kan forekomme tilfælde hvor en gæst fejlagtigt gør krav på en anden gæsts retsmæssige gevinst. Disse tilfælde sker oftest ubevidste og uden overlæg. Bliver du involveret i en sådan hændelse, skal du straks henvende dig til personalet ved det spillebord, hvor tvivlen er opstået. Da alle spilleborde er under videoovervågning, vil personalet hurtigst muligt sørge for en afklaring af tvivlsspørgsmålet.
 
Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan du klage skriftligt (på dansk eller engelsk). En skriftlig klage skal indeholde dato/tidspunkt for tvivlsspørgsmålet. Det påklagede forhold, samt klagers identitet. Klagen vil herefter afgøres hurtigst muligt af Casino Aalborgs ledelse.
 

Gaming dispute.
 
Should you have any complaint or dispute about any gambling related situation, you must immediately contact the staff at the table, where the situation has occurred. As all the gaming tables are under video surveillance, the staff should be able to settle the problem at the time.
 
If you are not satisfied with the decision, you can put your complaint in writing (Danish or English). A complaint in writing must contain the date/ time of the dispute. The matter complained of, and the identity of the complainer. After this, the complaint will be decided as soon as possible, by the management of Casino Aalborg.
 
 

VÆRD AT VIDE